Informacja dotycząca pojemników na odpady

Do końca stycznia 2023 mieszkańcy Gminy Dąbrowa mieli zostać zaopatrzeni w kubły na odpady zmieszane przez Firmę Komunalnik. Firma Komunalnik dwukrotnie przystąpiła do przetargu na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Dąbrowa i ten przetarg wygrała. Oferta Komunalnika okazała się tańsza niż oferta firmy Remondis i tym samym gmina musiała zawrzeć umowę z nowym wykonawcą. Zakres usług i częstotliwość odbioru odpadów oferowanych przez obie firmy jest taki sam. Firma Komunalnik będzie obsługiwać naszą gminę w okresie od 01.02.2023 do 31.12.2023r. Niestety, proces dostarczenia pojemników na odpady znacznie się opóźnił, pomimo tego że nowy wykonawca miał czas na przygotowanie się. Urząd Gminy Dąbrowa odbiera obecnie wiele reklamacji, ponieważ okazuje się, że dużo posesji nie zostało zaopatrzonych w pojemniki na śmieci lub też ich pojemność jest inna niż powinna być. Wielkość kubła dla gospodarstwa domowego jaka powinna zostać zapewniona mieszkańcom została określona w aktualnej uchwale regulującej zakres usług w ramach odbioru odpadów i tak:

• dla rodziny do 5 osób przysługuje 1 pojemnik 120 l

• dla rodziny od 6 osób i więcej przysługuje 1 pojemnik 240 l

Każdy może korzystać z własnych pojemników (pojemniki normy EN840), a odbiór odpadów zmieszanych jest nielimitowany.

Rozumiemy zniecierpliwienie mieszkańców i zapewniamy że Państwa reklamacje są na bieżąco przekazywane do firmy Komunalnik. Jednocześnie przypominamy że reklamacje należy zgłaszać do Urzędu Gminy: pod numer tel. 77 464 10 10 wew. 204 lub mailowo: ug@gminadabrowa.pl

Gmina będzie wyciągać konsekwencje za niewywiązywanie się z umowy.

Przed nami trudny czas, prosimy o wyrozumiałość.

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 03-02-2023 13:11
Przewiń do góry