Konkurs-Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

XII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza zasady udziału w XII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Tradycyjnie adresatami konkursu są dwie kategorie podmiotów – zakłady produkcyjne oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną produkcyjną działalność rolniczą. W kategorii gospodarstw indywidualnych organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowa Inspekcja Pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej prosimy o zapoznanie się z regulaminem i złożenie do 14 marca br. imiennego zgłoszenia pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (oddziału regionalnego lub placówki terenowej).

Regulamin i formularz zgłoszenia zamieszczony jest na stronie www.krus.gov.pl. Jest dostępny również we wszystkich terenowych jednostkach KRUS.

 

Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

logo BGR 2014 białe (2).jpeg

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 31-01-2014 07:49
Przewiń do góry