Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022

Płatności 2022 -  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że w roku 2022 płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na dotychczasowy indywidualny rachunek bankowy, w następujących terminach:

- za miesiąc styczeń, luty, marzec – do 15 marca 2022 r.;
- za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec – do 15 czerwca 2022 r.;
- za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 września 2022 r.;
- za miesiąc październik, listopad, grudzień – do 15 grudnia 2022 r.

Z związku ze zmianą sytemu naliczania opłaty śmieciowej, blankiety płatnicze będą generowane stopniowo. Opłatę należy wnosić w wysokości wskazanej w deklaracji obowiązującej w 2022 r., zgodnie z ww. terminami.

Zmiany w naliczaniu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022

Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ulega zmianie sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Dąbrowa. Wysokość opłaty uzależniona będzie od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (liczba osób x 32 zł). Rodziny wielodzietne, z przynajmniej 3 dzieci otrzymają bonifikatę finansową w wysokości 15 zł miesięcznie.
Z uwagi na zmianę ww. metody, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 stycznia 2022 r.

Druki do pobrania:

a) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje 01.01.2022 (217,99KB)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje 01.01.2022 wersja WORD (64,00KB)

b) Załącznik do deklaracji – rodzina - wielodzietna (145,61KB)
Załącznik do deklaracji - rodzina wielodzietna wersja WORD (43,00KB)

Nowe wzór deklaracji można pobrać również:

- w biurze podawczym Urzędu Gminy Dąbrowa;
- u sołtysów.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Gospodarki Opadami tut. Urzędu tel. 77 464 10 10 wew. 204.

Jak wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wzory

Wzór 1 – nie uwzględnienia ulgi za kompostowanie oraz ulgi dla rodziny wielodzietnej (podstawowa wersja)  (221,25KB)

Wzór 2 – z uwzględnieniem ulgi za kompostowanie (ulga dotyczy jedynie zabudowy jednorodzinnej – przysługuje osobom niekorzystającym z brązowego pojemnika oraz odbioru bioodpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) (221,48KB)

Wzór 3 – z uwzględnieniem ulgi dla rodziny wielodzietnej (należy wypełnić załącznik nr 1 do deklaracji) (221,56KB)

Wzór 4 – z uwzględnieniem ulgi dla rodziny wielodzietnej oraz ulgi za kompostowanie (należy wypełnić załącznik nr 1 do deklaracji) (221,67KB)

Załącznik nr 1 - rodzina wielodzietna (147,71KB)

Akty prawne:

Uchwała Nr XXXIII/293/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XXXIII/292/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Przewiń do góry