Gminny Koordynator

Funkcję Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza na terenie Gminy Dąbrowa pełni Pani Patrycja Dobrowolska – Inspektor ds. Ochrony Powietrza
Gminny Koordynator POP udziela informacji między innymi nt.:

-możliwości pozyskiwania dofinansowania z różnych programów do wymiany źródła ogrzewania oraz termomodernizacji;
-dotacji do wymiany nieefektywnych źródeł ogrzewania w ramach programu „Czyste Powietrze” – pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację a następnie wniosku o płatność;
-konieczności złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 03-01-2023 08:46
Przewiń do góry