Informacje ogólne

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (liczba osób x 35 zł). Rodziny wielodzietne, z przynajmniej 3 dzieci otrzymają bonifikatę finansową w wysokości 15 zł miesięcznie.

Płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na dotychczasowy indywidualny rachunek bankowy, w następujących terminach:

- za miesiąc styczeń, luty, marzec – do 15 marca 2023 r.;
- za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec – do 15 czerwca 2023 r.;
- za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 września 2023 r.;
- za miesiąc październik, listopad, grudzień – do 15 grudnia 2023 r.

Druki do pobrania:

a) PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje 01.01.2022 (217,99KB)
DOCDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje 01.01.2022 wersja WORD (64,00KB)

b) PDFZałącznik do deklaracji – rodzina - wielodzietna (145,61KB)
DOCZałącznik do deklaracji - rodzina wielodzietna wersja WORD (43,00KB)

c)  PDFZamówienie na brązowy pojemnik (96,95KB)
DOCZamówienie na brązowy pojemnik (33,00KB)
 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Gospodarki Opadami tut. Urzędu tel. 77 464 10 10 wew. 204.

Akty prawne:

Uchwała Nr XXXIII/293/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XXXIII/292/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 21-11-2022 13:04
Przewiń do góry