Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest

W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Dąbrowa otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2022”.
Całkowity koszt projektu wyniósł 8 035,20 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 1 183,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz w wysokości 1 183,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 5,560 Mg.

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 20-09-2022 07:30
Przewiń do góry