Prośba o pomoc

Treść prośby:
W  imieniu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, zwracamy się z serdeczną prośbą o  włączenie się w akcję przekazywania na rzecz Towarzystwa używanych, firmowych telefonów komórkowych, które wyszły z użycia w Państwa firmach/instytucjach.           
Towarzystwo w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla dzieci niewidomych i niedowidzących im. Róży Czackiej w Laskach oferuje ponad 250 dzieciom i młodzieży z wadami wzroku wszechstronną edukację i wychowanie. Nauka odbywa się w specjalistycznych placówkach na wszystkich poziomach nauczania.
Rozpoczęliśmy zbiórkę   3 lata temu. Do tej pory zebraliśmy, zamieniając telefony na pieniądze, ponad 150 tys. zł. Zasiliły one wyjazdy naszych uczniów na „Zielone Szkoły”.
Coraz więcej Firm, instytucji, szkół i osób prywatnych pomaga nam zbierać telefony.  W ostatnim czasie dołączyło kilka Urzędów Skarbowych z terenu Polski, Urzędy Wojewódzkie, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Transportu, MSZ,  Agencja Rozwoju Przemysłu,  Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Środowiska, Służba Więzienna, Straż Graniczna, Agencja Rozwoju Przemysłu, ZUS, PSA Finance Polska, Bank BGŻ, Blachy Pruszyński i wiele innych. Cały czas czynimy starania w kierunku rozszerzenia akcji na coraz więcej  firm. Telefony przekazywane dla nas są wyceniane do ich rzeczywistej wartości rynkowej i powstałe w ten sposób środki są przekazywane na cele statutowe Towarzystwa.
Przez całe stulecie Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi opierało swą egzystencję na ofiarności ludzi dobrej woli i tak też jest do dnia dzisiejszego. Jako organizacja pożytku publicznego Towarzystwo wspomagane jest przez dotacje państwowe w około 50%. Sytuacja finansowa zmusza nas do ciągłego poszukiwania nowych źródeł wsparcia dla zapewnienia odpowiednich warunków edukacji i rehabilitacji niewidomych.
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, upoważniło firmę „Eskalion Sp. z o.o.” do kontaktów z firmami i załatwiania wszelkich formalności związanych z odbiorem i wyceną używanych telefonów: Tel.: 22 – 846 89 45, mail: @eskalion.pl.

(Kopię informacji mailowych prosimy wysyłać na adres Towarzystwa: )

 

Z poważaniem,

Maria Roguska

Dział Darów i Promocji
Koordynator Wolontariatu
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 14-11-2013 09:46
Przewiń do góry