1 września 2022 r. Sesja Rady Gminy

W dniu 1 września 2022 r. (czwartek) o godzinie 1500  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.
Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 3. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach,
  b) nadania nazwy ulicy w Chróścinie,
  c) zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowa Jamka,
  d) zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa,
  e) zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok,
  f) zmiany Uchwały Nr XXXVI/313/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  g) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
 5. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 6. Wolne wnioski i zapytania.

 

                                                                                                        PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                                                                                                                      /-/ Mariusz Konopa

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 29-08-2022 11:03
Przewiń do góry