Sesja Rady Gminy

W dniu 14 listopada 2013 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1) Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad,
c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2) Sprawozdanie z realizacji ,, Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Dąbrowa’’. Za okres od stycznia 2010r. do października 2013r.
3) Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2013-2017.
4) Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości.
5) Uchwalenie rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
6) Wyrażenie woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dąbrowa.
7) Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
8) Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9) Zmiana uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
10) Interpelacje radnych.
11)  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
12) Wolne wnioski i zapytania.
 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 08-11-2013 08:30
Przewiń do góry