Bezpłatne szkolenie komputerowe

Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości przy współpracy z SEKA S.A. o. Opole w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych będzie realizowała projekt pt. „Zaktualizuj swoje umiejętności”.
W ramach tej inicjatywy, na terenie województwa opolskiego, zostaną zrealizowane bezpłatne szkolenia komputerowe, mające na celu uzupełnienie, podwyższenie bądź nabycie nowych umiejętności oraz wiedzy w zakresie przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej, a także przeglądania stron internetowych i komunikacji.

Grupa docelowa:

  • osoby fizyczne w wieku 25 – 64 zamieszkałe na terenie woj. opolskiego z wykształceniem co najwyżej średnim
  • osoby bezrobotne (29 osób) ,długotrwale bezrobotne (14 osób)
  • pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają osoby z terenów wiejskich w wieku 50+

Tematyka:

1.Przetwarzanie tekstów ( 18h – 3 dni szkolenia ):
- praca z aplikacją
- obiekty
- korespondencja seryjna
- przygotowanie wydruków

2. Arkusze kalkulacyjne ( 24h – 4 dni szkolenia ):
- użycie aplikacji
-komórki
-zarządzanie arkuszami
-reguły i funkcje
-formatowanie
- wykresy
-formatowanie arkusza

3.Grafika menedżerska i prezentacyjna (18h – 3 dni szkolenia):
- używanie aplikacji
-tworzenie prezentacji
- tekst
-wykresy
-obiekty graficzne
-przygotowanie pokazu slajdów

4.Przeglądanie stron internetowych i komunikacja (12h – 2 dni szkolenia):
- Internet
-używanie przeglądarki
-korzystanie z sieci
-wydruk z sieci
-komunikacja elektroniczna
-korzystanie z e-mail
-zarządzanie skrzynką pocztową

Każdy blok szkoleniowy zakończy się testem wewnętrznym, potwierdzającym umiejętności Uczestnika, a następnie certyfikowanym egzaminem ECDL START – egzaminy odbędą się w jednym z certyfikowanych centrów egzaminacyjnych ECDL z woj. Opolskiego, po każdym bloku szkoleniowym. Dla osób bezrobotnych przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na zajęcia z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji krusu.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:  Milena Mrózek, Dariusz Kabza

SEKA S.A. o. Opole ul. Strzelców Bytosmkich 7 45-084 Opole tel./fax 77 456 52 67 www.seka.pl

plakat_szkolenia_ecdl.jpeg

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 04-10-2013 10:41
Przewiń do góry