Przebudowa ul. Wiejskiej i ul. Wiosennej w Niewodnikach

Bez tytułu.png

Dofinansowanie: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Zakres projektu:

 1. Zadanie inwestycyjne obejmuje między innymi:

  1. roboty pomiarowe i ziemne, korytowanie,

  2. roboty odwadniające i nawierzchniowe,

  3. roboty związane z budową rurociągów,

  4. nadzór inwestorski,

  5. tablica informacyjna.

Produkty i Rezultaty:

 1. Długość przebudowanej drogi – ul. Wiejskiej wynosi 510 m, ul. Wiosenna wynosi 172 m. Na ul. Wiejskiej zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej
  o szerokości 4,5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2m z kostki betonowej. Na ul. Wiosennej zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,5 m
  z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75 m.

 2. poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych;

 3. dostosowanie przekroju do lokalizacji drogi(pasowe zwężenie jezdni).

Wartość projektu i Źródła finansowania:

Całkowita wartość:                                            1 379 201,58 zł
Koszty kwalifikowane:                                       1 379 201,58 zł
Dofinansowanie EFRR:                                      827 520,95 zł                      
Procentowy poziom wsparcia:                          60%

Okres realizacji projektu

Termin rozpoczęcia projektu: 04-2022

Termin zakończenia operacji: 12-2022

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Przewiń do góry