Nadanie numeru PESEL oraz profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy

Od środy (16 marca) obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego przybyli do Polski, będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL PDFwzór formularza (556,05KB),
który należy złożyć w dowolnym urzędzie gminy w kraju celem nadania numeru PESEL.
Posiadanie tego numeru umożliwi skorzystanie m.in. z opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Jednocześnie można uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.
Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, będą mogli załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Dąbrowa po wcześniejszym umówieniu wizyty:  pod nr tel. 77 464 10 10  wew. 115.

Kto może uzyskać PESEL?

Każdy obywatel Ukrainy, który:

  • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
  • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Co musisz przygotować?

Wnioski o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym dostępne będą w dowolnym urzędzie gminy. Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, również dokumentu potwierdzającego urodzenie. Jeżeli obywatel Ukrainy nie posiada żadnego z w/w dokumentów, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dane, które należy wpisać we wniosku:

  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • kraj urodzenia i obywatelstwo,
  • data wjazdu do Polski,
  • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli jest,
  • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.

Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość)

Aby uzyskać profil zaufany, należy mieć: działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem, adres e-mail, z którego korzystasz. Podczas składania wniosku zostaną pobrane odciski palców.
 
Co musisz zrobić?

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem należy złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy w kraju.
Urzędnik pobiera odciski palców. Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.
Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 16-03-2022 12:55
Przewiń do góry