Zapoznaj się z programem usuwania azbestu

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Dąbrowa na lata 2013-2032” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzacją azbestu z terenu Gminy Dąbrowa.
 

Mieszkańcy naszej Gminy mają  możliwość zapoznania się z następującymi dokumentami:

  1. Projektem „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Dąbrowa na lata 2013-2032”,
  2. Prognozą  oddziaływania  na  środowisko  Projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Dąbrowa na lata 2013-2032”,
  3. Inwentaryzacją azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dąbrowa.

Dokumenty  wyłożone  są  do  wglądu  w  Urzędzie Gminy  Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, w godzinach prac urzędu oraz dostępne są poniżej w formie załączników, przez okres 21 dni od dnia 29.07.2013 r. do dnia 19.08.2013 r.

Osoby  i  jednostki  organizacyjne  zainteresowane  planowanymi  działaniami  w  zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów ww. terminie.
Uwagi prosimy przesyłać na adres: Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: .


I. Projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dąbrowa na lata 2013-2032.

PDFPROJEKT PUA DĄBROWA (1,88MB)

PDFZałącznik tekstowy 1 (182,61KB)

PDFZałącznik tekstowy 2 (143,15KB)

PDFZałącznik tekstowy 3 (393,37KB)

PDFZałącznik tekstowy 4 (303,01KB)


II. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dąbrowa na lata 2013-2032.
PDFPROGNOZA /projekt PUA DĄBROWA/ (803,61KB)

PDFZałącznik graficzny 1 (671,49KB)

PDFZałącznik graficzny 1 /Legenda/ (17,30KB)


III. Inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dąbrowa
PDFINWENTARTYZACJA /strona tytułowa/ (422,09KB)

PDFINWENTARYZACJA Gmina Dąbrowa /osoby fizyczne - tabela/ (75,51KB)

 
 

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 29-07-2013 08:17
Przewiń do góry