Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku

Informujemy, że w roku 2022 płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na dotychczasowy indywidualny rachunek bankowy, w następujących terminach:

- za miesiąc styczeń, luty, marzec – do 15 marca 2022 r.;
- za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec – do 15 czerwca 2022 r.;
- za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 września 2022 r.;
- za miesiąc październik, listopad, grudzień – do 15 grudnia 2022 r.

W związku ze zmianą sytemu naliczania opłaty śmieciowej, blankiety płatnicze będą generowane stopniowo. Opłatę należy wnosić w wysokości wskazanej w deklaracji obowiązującej w 2022 r., zgodnie z ww. terminami.

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 10-02-2022 10:04
Przewiń do góry