Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021

2021

Harmonogram wywozu odpadów

Firma Remondis Opole przygotowała dla mieszkańców Gminy Dąbrowa harmonogram wywozu odpadów na 2021 r.

Harmonogram wywozu odpadów w 2021 roku

Na terenie Gminy Dąbrowa działa Punkt Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych (PSZOK).  Znajduje się on w Dąbrowie, przy ul. Spółdzielczej 4. Mieszkaniec Gminy, za okazaniem pracownikowi PSZOK-u dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokumentu potwierdzającego zapłatę bieżącej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może do punktu dostarczyć:

 1. szkło pochodzenia opakowaniowego;
 2. papier;
 3. tworzywa sztuczne pochodzenia opakowaniowego;
 4. opakowania wielomateriałowe;
 5. metale;
 6. odpady wielkogabarytowe;
 7. odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory;
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 9. zużyte opony samochodowe o średnicy zewnętrznej nie większej niż 75 cm i opony rowerowe w ilości 4 sztuk na rok kalendarzowy od gospodarstwa domowego;
 10. odpady  zielone w ilości 3 metry przestrzenne na rok kalendarzowy od gospodarstwa domowego;
 11. odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 1 metr przestrzenny na rok kalendarzowy od gospodarstwa domowego.

PSZOK w Dąbrowie czynny jest w każdą drugą i czwartą sobotę danego miesiąca (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wielkiej Soboty i Wigilii) w godzinach od 8.00 do 13.00 (od 13.01.2018 r.)

*Prowadzący PSZOK w Dąbrowie: Gmina Dąbrowa

Adres: 49-120 Dąbrowa, ul. Spółdzielcza 4

Wysokość opłat za odbiór odpadów 
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i cen za usługi dodatkowe obowiązujący od 01.01.2021r.

**Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1155):

1. Remondis Opole Sp. z o. o.

Al. Przyjaźni 9 Opole

INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Charakterystyka systemu: Odbiór odpadów komunalnych charakterystyka systemu obowiązującego od stycznia 2020 r.

2. Jak segregować:  Jak segregować odpady ulotka

DRUKI DO POBRANIA:

1. Deklaracja: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązuje od 01.04.2020

2. Kompostownik: Przydomowy kompostownik-informacja do deklaracji

3. Zamówienia dodatkowe: Zamówienie usług dodatkowych

4. Zamówienia - brązowy pojemnik: Zamówienie na brązowy pojemnik

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Przewiń do góry