Fundusz Sołecki Dąbrowa 2022

Na rok 2022, dla sołectwa Dąbrowa, została przyznana kwota w wysokości 46 644,90 zł.

Zaplanowane przedsięwzięcia:
1. Gabloty informacyjne.
2. Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych.
3. Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z ogrodzeniem.
4. Zagospodarowanie terenu przy zabytkowej remizie OSP.
5. Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.
6. Plac zabaw w Sokolnikach. 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 27-12-2021 09:34
Przewiń do góry