Zintegrowany Informator Pacjenta NFZ

zip_login.jpeg

Narodowy Fundusz Zdrowia od dnia 1 lipca br. oddaje w ręce pacjenta ogólnopolski serwis danych o jego leczeniu i finansowaniu świadczeń przez NFZ. System składa się z czterech części - Serwisu Informacyjnego Twój Portal, Informatora Gdzie się leczyć, Rejestru Usług Medycznych oraz zakładki Prawo do świadczeń zdrowotnych.

Poniżej zamieszczamy link do ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta):
http://www.nfz-opole.pl/swiadczeniobiorcy/komunikat_ZIP.html

W następnych etapach system będzie umożliwiał:
1. Obsługę wniosków składanych w imieniu świadczeniobiorcy przez rodziców, opiekunów prawnych, pełnomocników;
2. Zgłaszanie nieprawidłowości tj. umozliwienie użytkownikowi i zgłaszania do NFZ świadczeń, które zostały wykazane przez świadczeniodawcę, a nie miąły miejsca w rzeczywiśtości;
3. przekazanie NIP i REGON płatnika składek, daty zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz liczby zgłoszonych osób do ubezpieczenia przez świadczeniobiorcę;
4. Podanie wysokości składek wpłaconych lub należnych w zestawieniu do kosztów refundacji w zakładce informacje o ubezpieczeniu;
5. Dostosowanie portalu ZIOP do wymagań osób niepełnosprawnych;
5. Składanie wniosków o dostęp do systemu poprzez e-PUAP i podpis kwalifikowany.

Wszelkich informacji w/w sprawie udziela Wydział Organizacyjny nr tel. 77 40 20 116 lub 77 40 20 115, adres e-mail: , , .

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 09-07-2013 09:02
Przewiń do góry