Płatności za odbiór odpadów

Każdy mieszkaniec gminy, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzyma pisemną informację o przypisanym indywidualnym numerze rachunku bankowego wraz z blankietami dowodów wpłat, na który będzie dokonywał płatności.
Uwaga!  Pierwsza płatność będzie do 15 sierpnia br.  (za miesiąc lipiec).
Każdą kolejną wpłatę należy uiszczać do 15 dnia kolejnego miesiąca.
W przypadku złożenia zamówienia na dodatkowe usługi świadczone przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, właściciel takiej nieruchomości otrzyma również drugi indywidualny numer rachunku.

Wpłaty można dokonywać w sposób:
1. przelewem bankowym (na wskazane indywidualne konto),
2. gotówką w kasie Urzędu Gminy w Dąbrowie
3. poprzez inkasenta.

 

Wykaz inkasentów:

Lp.

Obszar poboru inkasa

Inkasent

1.

Ciepielowice, Dąbrowa

Wiesława Zarwańska

2.

Chróścina

Magdalena Podsada

3.

Karczów

Józef Gerc

4.

Lipowa, Nowa Jamka

Anna Dambon

5.

Mechnice

Teresa Kowolik

6.

Narok

Kazimierz Węgliński

7.

Niewodnik, Żelazna

Gertruda Ledwig

8.

Prądy

Andrzej Piotrowicz

9.

Siedliska

Czesław Grabarz

10.

Skarbiszów

Urszula Szindler

11.

Sławice

Janusz  Warsitz

12.

Wrzoski

Piotr Fikus

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 08-07-2013 11:33
Przewiń do góry