16 grudnia 2021 r. Sesja Rady Gminy

W dniu 16 grudnia 2021 r. (czwartek) o godzinie 15:00 w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach odbędzie się sesja Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie sesji,
 2. stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie miedzy sesjami.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
 2. uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok,
 3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2022,
 4. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
 5. nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach (Karmelowa),
 6. określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
 7. ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
 8. zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok.

4. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
5. Wolne wnioski i zapytania.

 

                                                                                                                                         PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                                                                                                                                                  /-/ Mariusz Konopa

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 10-12-2021 11:32
Przewiń do góry