Komunikat- odśnieżanie

Okres zimowy związany  jest z  problemem odśnieżania i właściwego utrzymania dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Należy doprowadzić je do stanu pozwalającego na bezpieczne korzystanie z nich.

Za odśnieżanie dróg odpowiada zarządca drogi:

  • drogi gminne – Urząd Gminy Dąbrowa; tel. 77-464-10-10 wew. 304
  • drogi powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu; Obwód Drogowy Dąbrowa - tel. 603-875-984.
  • drogi wojewódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich, Oddział Opole;    tel.77-459-18-80.
  • drogi krajowe – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Opole; tel. 19111.

Sprawy te zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) oraz ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).
Śnieg usuwany jest zgodnie z kierunkiem ruchu na pobocze, także w miejscach, gdzie znajdują się wjazdy do posesji. Jeżeli zwały śniegu utrudniają wjazd, za ich usunięcie odpowiada właściciel działki. Wszelkie parkingi, zatoczki lub pętle autobusowe powinny być odśnieżone na całej ich powierzchni.

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

Śliskie i zasypane śniegiem lub błotem chodniki mają duży wpływ na bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Właściciel nieruchomości jest opowiedziany za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości. Wynika to wprost z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,   gdzie zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Właściciele nieruchomości muszą również odśnieżyć i zlikwidować lód z bram, a także usunąć zalegający śnieg z dachów budynków
i zabudowań gospodarczych oraz sople, nawisy i zwały śniegu.

Niedopełnienie obowiązku odśnieżania dachów i chodników, a tym samym narażenie na niebezpieczeństwo ludzi jest zagrożone karami.

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 30-11-2021 14:40
Przewiń do góry