Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest

W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Dąbrowa otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2021”. Całkowity koszt projektu wyniósł 6 108,48 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 735,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz w wysokości 735,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 3,118 Mg. Odbiór i demontaż płyt eternitowych miał miejsce we październiku br.

 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 16-11-2021 13:36
Przewiń do góry