28 października 2021 r. Sesja Rady Gminy

W dniu 28 października 2021 r. (czwartek) o godzinie 15:00 w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach odbędzie się sesja Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie sesji,
 2. stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2020/2021.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały Nr XXIII/211/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020
  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
 2. zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok,
 3. zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

5. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
6. Wolne wnioski i zapytania.

 

                                                                                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                                                                                                                                               /-/ Mariusz Konopa

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 22-10-2021 07:45
Przewiń do góry