Zaproszenie do konsultacji społecznych Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Wójt Gminy Dąbrowa Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm) do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
Zapraszamy Państwa do składania uwag do opracowanego projektu z wykorzystaniem zamieszczonego poniżej formularza - wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 8 listopada 2021 r.  drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej , przesłać pocztą, lub przez platformę ePUAP https://epuap.gov.pl na adres skrzynki Urzędu Gminy Dąbrowa /y69foca544/SkrytkaESP; albo dostarczyć osobiście na adres Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, do godziny 1400 (decyduje godzina wpływu).

Zaproszenie niniejsze skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dąbrowa.

PDFZarządzenie OR.0050.177.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 października 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (209,92KB)
PDFProjekt programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 (232,10KB)
DOCXFormularz konsultacji projektu uchwały (15,54KB)

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 18-10-2021 15:12
Przewiń do góry