Przebudowa ul. Kolejowej w Dąbrowie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa ul. Kolejowej wraz z budową ścieżki pieszo--rowerowej oraz oświetleniem w miejscowości Dąbrowa

Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zakres projektu

  1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
  2. Wycinka drzew
  3. Wykonanie konstrukcji drogi
  4. Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej
  5. Oznakowanie docelowe
  6. Przebudowa odwodnienia drogi
  7. Regulacja studni kanalizacyjnych
  8. Wykonanie kanału technologicznego
  9. Oświetlenie
  10. Wykonanie parkingu bike &ride

Produkty i rezultaty: Długość odcinka drogi – 525 m , szerokość jezdni – 5,5 m

Wartość projektu i źródła finansowania

Całkowita wartość:                                      1 379 668,74 zł
Koszty kwalifikowane:                                 1 379 668,74 zł
Dofinansowanie:                                          804 363,43 zł
 

Okres realizacji projektu: Od 2021-05-11 do (protokół odbioru robót) 2021-12-02
 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Przewiń do góry