Bezpieczna, zielona, dynamiczna Gmina Dąbrowa

LOGO-PL-CZ-Euroregion-Pradziad.jpeg
 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

 

Projekt partnerski pomiędzy Gminą Dąbrowa a Gminą Prażmo (Czechy)

Dofinansowanie: PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE PRADZIAD

Zakres projektu:

 1. Spotkanie organizacyjne z partnerem projektu dotyczące szczegółów współpracy i realizacji projektu w Prażmie,
 2. Opracowanie książki oraz koncepcji filmu z uwzględnieniem atrakcji turystycznych, walorów przyrodniczych, a także dziedzictwa kulturowego Gminy Dąbrowa,
 3. Trzydniowa wizyta studyjna z czeskim partnerem projektu w Gminie Dąbrowa i w Opolu
  1. Zwiedzanie atrakcji turystycznych i kulturowych regionu,

  2. Spotkanie z przedstawicielami lokalnej społeczności, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, OSP,

  3. Organizacja pokazu dotyczącego tradycji i historii obu regionów, prezentacja filmu, publikacja książki,

  4. Zwiedzanie miasta Opola,

  5. Ognisko integracyjne,

 4. Podsumowanie projektu w Gminie Dąbrowa, organizacja poplenerowej wystawy oraz retrospekcji z realizacji projektu.

Programu i rezultaty:

 1. Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami społecznościami
  w regionie przygranicznym,

 2. Współpraca instytucji i społeczności,

 3. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawne i administracyjnej
  i współpracy między obywatelami i instytucjami.

Wartość projektu i Źródła finansowania:

Całkowita wartość:                                          22 580,74  €
Koszty kwalifikowane:                                     22 580,74  €
Dofinansowanie EFRR:                                   19 193,62  €
Dofinansowanie środki krajowe                      1 129,03  €
Procentowy poziom wsparcia:                        90%

Zakres realizacji projektu: Termin rozpoczęcia projektu: 01-08-2021
                                              Termin zakończenia operacji: 30-09-2022

Wizyta studyjna delegacji z Gminy Prażmo w Gminie Dąbrowa.

 

Film zrealizowany w ramach projektu.

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Przewiń do góry