Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa etap I - działania pilotażowe

Fundusze Europejskie Program Regionalny - Flaga RP - Opolskie - Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Dofinansowanie: RPO WO 2014-2020 5.5 Ochrona powietrza

Zakres projektu:

 1. Działania informacyjno-promocyjno-edukacyjne:

  1. Tablice informacyjne lub plakaty nt. projektu,

  2. Promocja projektu w mediach (np. artykuł w prasie lokalnej).

 2. Działania inwestycyjne bezpośrednio związane z realizacją wymian:

  1. Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych oraz we wspólnotach mieszkaniowych na bardziej ekologiczne,

  2. Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu podłączenia do sieci ciepłowniczych lub gazowych.

 3. Działania wspomagające, inne niż wymiana źródeł ciepła:

  1. Studium wykonalności inwestycji,

  2. Ocena energetyczna budynków.

Produkty i Rezultaty:

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 115 szt.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1 003,86 tony równoważnika CO2.
Szacowany roczny spadek emisji pyłu zawieszonego PM10 – 6,14 Mg/rok.

Wartość projektu i Źródła finansowania:

Całkowita wartość:                                      2  113 314,75 zł
Koszty kwalifikowane:                                 2  113 314,75 zł
Dofinansowanie EFRR:                               718 527,01 zł
Procentowy poziom wsparcia:                    34 %

okres realizacji projektu

Od                                                        2019-01-29
Do (zakończenie rzeczowe)               2022-06-30
Do (zakończenie finansowe)              2022-06-30

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Przewiń do góry