Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - II etap

Fundusze Europejskie Program Regionalny - Flaga RP - Opolskie - Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Dofinansowanie: RPO WO 2014-2020 5.5 Ochrona powietrza

Zakres projektu: 

 1. Działania informacyjno - promocyjno -edukacyjne

  1. tablice informacyjne nt. projektu,

  2. promocja projektu w mediach (np. artykuł w prasie lokalnej).

 2. Działania inwestycyjne bezpośrednio związane z realizacją wymian źródeł ciepła:

  1. wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych oraz we wspólnotach mieszkaniowych.

 3. Działanie inwestycyjne bezpośrednio związane z likwidacją źródeł ciepła:

  1. przyłączenie 56 nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Dąbrowa do sieci gazowej,

  2. przeprowadzenie działań instalacyjnych nowych źródeł ciepła,

  3. wykonanie instalacji gazowej.

 4. Działania wspierające poprawę jakości powietrza w gminie oraz organizacje procesu wymian źródeł ciepła:

  1. opracowanie dokumentacji projektowej (Studium wykonalności inwestycji).

Produkty i Rezultaty:

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 92 szt.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 710,16 tony równoważnika CO2
Liczba wymienionych źródeł ciepła – 33 szt.
Liczba zlikwidowanych źródeł ciepła – 56 szt.
Szacowany roczny spadek emisji pyłu zawieszonego PM10 – 4,95 Mg/rok.

Wartość projektu i Źródła finansowania:

Całkowita wartość:                                      1 728 651,82 zł
Koszty kwalifikowane:                                1 728 651,82 zł
Dofinansowanie EFRR:                              587 741,61 zł
Procentowy poziom wsparcia:                    34 %

okres realizacji projektu

Od                                                         2019-11-25
Do (zakończenie rzeczowe)               2022-14-30
Do (zakończenie finansowe)              2022-05-31

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Przewiń do góry