Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 27 czerwca 2013 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1) Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad,
c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2) Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
3) Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.
4) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2012.
5) Zarządzenie przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Siedliska.
6) Zmiana uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7) Inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
8) Przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. ,,Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.
9) Emisji obligacji komunalnych.
10) Zmiana uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/187/13 z dnia
31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
11) Zmiana budżetu gminy oraz zmiana uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
12) Interpelacje radnych.
13) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
14) Wolne wnioski i zapytania.
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY DĄBROWA

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 20-06-2013 13:04
Przewiń do góry