Ostrzeżenie: Komunikat GIOŚ z dnia 24.09.2021

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzoapirenu w pyle zawieszonym PM10 w powiecie brzeskim, kędzierzyńsko-kozielskim i kluczborskim. Pełna treść komunikatu pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/4626

Komunikat jest ważny od 24-09-2021 13:14:00 do 31-12-2021 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 24-09-2021 13:30
Przewiń do góry