30 września 2021 r. Sesja Rady Gminy

W dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach odbędzie się sesja Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów
 2. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
 3. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne,
 4. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa,
 5. inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 6. inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 7. przejęcia przez Gminę Dąbrowa od Województwa Opolskiego zadania wykonania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 435 od ul. Klasztornej do ul. Komprachcickiej” w miejscowości Chróścina
 8. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej,
 9. ustanowienia pomnika przyrody: ”___________________________________”
 10. zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok,
 11. zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.
  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.

 

                                                                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                                                                                                                                               /-/ Mariusz Konopa

 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 24-09-2021 10:21
Przewiń do góry