Mateusz Brosławski rządzi Lipową

DSC_0261a.jpegW dniu wczorajszym, 16 czerwca br. w Lipowej odbyło się zebranie wyborcze poświęcone wyborowi nowych władz sołectwa. Wybory przeprowadzono w związku z rezygnacją poprzedniego sołtysa. Do wyborów na nowego sołtysa startowało dwóch kandydatów. Pan Mateusz Brosławski odniósł zdecydowane zwycięstwo, w tajnym głosowaniu. Jak na Lipową na zebranie wyborcze przyszedł duży odsetek mieszkańców, a uzyskane 85% głosów poparcia było dla Pana Mateusza Brosławskiego, było bez wątpienia sporym zaskoczeniem. Po wyborze,  nowy sołtys zadeklarował mieszkańcom  pełne zaangażowanie się  w sprawy sołectwa i godne reprezentowanie na sesjach Rady Gminy, za co otrzymał gorące oklaski od mieszkańców i gratulacje od sekretarza gminy, który organizował zebranie wyborcze oraz ustępującego sołtysa. W dniu 27 czerwca na sesji Rady Gminy nowo wybrany sołtys otrzyma z rąk Wójta Gminy zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa, przez okres 4 lat, od dnia wyboru.

Po wyborze sołtysa wybrano radę sołecką. W skład rady wybrano Panie: Iwonę Basiurę, Bernadetę Łokcewicz i Paulinę Forst oraz Panów: Krzysztofa Forsta i Janusza Lachowicza. Kadencja rady sołeckiej jest równa kadencji sołtysa. Zaświadczenie o wyborze do rady sołeckiej jej członkom, wręczy sołtys. Przewodniczącego rady sołeckiej wybiera rada sołecka. O dokonanym wyborze przewodniczącego rady, sołtys zawiadamia  na piśmie Wójta. Przewodniczący rady sołeckiej to ważna funkcja w samorządzie wiejskim, bowiem w razie niemożności pełnia funkcji przez sołtysa (rezygnacja, wyprowadzenie się z miejsca zamieszkania lub innych zdarzeń losowych) przejmie obowiązki i uprawnienia sołtysa, do czasu wyboru  nowego.

Rudolf Szymainda Sekretarz Gminy Dąbrowa

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 17-06-2013 09:59
Przewiń do góry