Komunikat dot. aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej na terenie Gminy Dąbrowa

Na podstawie otrzymywanych z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu informacji z monitoringu stanów rzek oraz zbiorników, informujemy mieszkańców Gminy Dąbrowa, że stan wody w rzece Odra na wodowskazie w Raciborzu-Miedoni o godzinie 11.00 w dniu dzisiejszym wynosił 611cm, co oznacza  przekroczenie stanu alarmowego na tym wodowskazie o 11cm i według prognoz nie będzie już się podnosił.
Stan wody w rzece Odra na wodowskazie w Opolu-Groszowicach o godzinie 11.00 wynosił 495cm co oznacza,  że do stanu ostrzegawczego brakuje 5cm (stan ostrzegawczy dla Opola wynosi 500cm a stan alarmowy 600cm.)
Według otrzymywanych prognoz maksymalny poziom wody w czasie fali kulminacyjnej w Opolu może wynosić ok. 550cm.
Przy podanej wyżej prognozie woda w rzece Odra wystąpi z koryta rzeki i podejdzie do wałów, nie będzie jednak stwarzała zagrożenia dla zabudowań i gospodarstw domowych.
Ponadto bardzo wysoki poziom wody przekraczający stany alarmowe utrzymuje się na rzece Mała Panew, która wpływa do rzeki Odry na terenie naszej gminy (pomiędzy Sławicami a Żelazną) co również wpływa na sytuację i poziom wody w rzece Odra na naszym terenie.
Po ostatnich ulewnych deszczach bardzo wysoki poziom wody utrzymuje się na rzece „Prószkówce”, który w tej chwili już jest zrównany z poziomem w Odrze.
Bardzo wysoki poziom wody utrzymuje się również w Rzeczycy od Sławic aż do jej Ujścia do Odry na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (Otok).
Ponieważ jednak poziom wody za wałem (w miejscu ujścia do Odry) jest wyższy od poziomu wody w Rzeczycy w chwili obecnej nie ma żadnych możliwości spowodowania obniżenia ani wody w Prószkówce ani też Rzeczycy. 
Sytuacja na wszystkich ciekach wodnych na terenie gminy jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Urzędu Gminy oraz Strażaków Ochotników.
O dalszych prognozach będziemy przekazywali informacje z chwilą ich otrzymania.


Dąbrowa 12.06.2013r.
Szef Gminnego Centrum
Zarządzania Kryzysowego

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 12-06-2013 14:06
Przewiń do góry