Pomagamy mieszkańcom - Koordynator ds. Ochrony Powietrza

Koordynator ds. Ochrony Powietrza w Gminie Dąbrowa

W związku z potrzebą poprawy jakości powietrza oraz ochroną środowiska w naszej Gminie od 01.08.2021 w Urzędzie Gminy Dąbrowa powołany został Koordynator ds. Ochrony Powietrza.

Stanowisko to zostało utworzone w ramach projektu pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE a realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Zadania Koordynatora ds. Ochrony Powietrza to między innymi:

  • udzielanie informowacji mieszkańcom na temat możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródła ciepła na ekologiczne;
  • pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje w ramach Programu Priorytetowego
    „ Czyste Powietrze”;
  • wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza poprzez stworzenie Gminnego programu ochrony powietrza;
  • monitorowanie jakości powietrza;
  • inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy;
  • pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania mające na celu poprawę jakości powietrza i ochronę środowiska;
  • inne działania związane z ochrona środowiska i poprawa jakości powietrza.

 

Kontakt z Gminnym Koordynatorem ds. Ochrony Powietrza w celu uzyskania informacji o programach gminnych  związanych z poprawą jakości powietrza oraz ochroną środowiska jak również pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie można uzyskać codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Dąbrowa po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie  pod numerem telefonu:
77 464 10 10 wew. 203, oraz pod adresem mailowym: budownictwo@gminadabrowa.pl.

                      

 

Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019. Pl jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 26-08-2021 13:25
Przewiń do góry