Fundusz Sołecki Chróścina 2013

Na rok 2013,  dla sołectwa Chróścina, została przyznana kwota w wysokości 22 521,00 zł.***

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013

1. Remont świetlicy - usunięciepęknięć na suficie, założenie narożników, przegładzenie ścian i sufitu, malowanie nałożenie marmolitu, zakup materiałów (koszt zadania: 7 800,00 zł)
2. Utrzymanie strony www.chroscina.eu (koszt zadania: 161,00 zł)
3. Remont przystanków autobusowych - gminnych - wyczyszczenie rdzy, zakup farby, pomalowanie (koszt zadania: 1 000,00 zł)
4. Postawienie altany na plac zabaw - zakup drewna na wykonanie zadaszenia altany, montaż i transport. (koszt zadania 5 000,00 zł)
5. Położenie kostki brukowej w altanie w parku (koszt zadania 8 560,00 zł)

 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:    

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb
                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 10-06-2013 07:51
Przewiń do góry