Sesja Rady Gminy

W dniu 28 kwietnia 2011 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy Dąbrowa z następującym porządkiem obrad:

1) Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad,
c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

2) Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
3) Sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.
4) Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w Sławicach.
5) Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.
6) Zatwierdzenie „Planu odnowy miejscowości Sławice”.
7) Zatwierdzenie „Planu odnowy miejscowości Karczów”.
8) Ustalenie dla Wójta Gminy Dąbrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę.
9) Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
10) Zmiana budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
11) Interpelacje radnych.
12) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
13) Wolne wnioski i zapytania.

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 29-04-2011 14:44
Przewiń do góry