Dąbrowskie Glinianki i Aleja Lipowa w Naroku przejdą rewitalizację

Dbając o środowisko edukujemy naszych mieszkańców. To główne złożenia projektu jaki zrealizowany jest  z firmą „Arkadiusz Sykoś”, wyłonionym w drodze przetargu. Wójt Katarzyna Gołębiowska-Jarek podpisała umowę pn. „ Szlakiem Odry – ochrona zagrożonych gatunków i odtwarzanie siedlisk w Gminie Dąbrowa”. W tym roku zadanie obejmować będzie rewitalizację dawnego wyrobiska gliny w Dąbrowie oraz  Alei Lipowej w Naroku, wraz z terenem przyległym. Celem jest ochrona ginących gatunków, nasadzenia kolejnych drzew i krzewów, siew i wykaszanie roślinności łąkowej, prace pielęgnacyjne. Do tego montaż infrastruktury edukacyjnej i małej architektury w postaci tablic i tabliczek edukacyjnych, ławek i stołów. Dzięki realizacji projektu zostanie również wykonana inwentaryzacja przyrodnicza na terenie gminy oraz odbędą się warsztaty edukacyjne dla mieszkańców. Całkowita wartość zadnia to prawie 1.300.000 złotych, z czego aż 85% to pozyskane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 11-08-2021 09:06
Przewiń do góry