Fundusz Sołecki Karczów 2013

Na rok 2013,  dla sołectwa Karczów, została przyznana kwota w wysokości 18 692,84 zł.***
 
Zadania zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013


1.Wyposażenie świetlicy wiejskiej1.Wyposażenie świetlicy wiejskiej1.Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup i naprawa stołów, zakup krzeseł, wykonanie i montaż odbojnic, zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego (koszt zadania: 6 065,58 zł)
2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - wykonanie ogrodzenia z siadki lub betonu wys.1,5 m dł.60 mb. (koszt zadania 4 627,26 zł)
3. Organizacja festynu wiejskiego oraz dożynek - zakup nagród, talerzyki papierowe, środki czystoci, catering, zespół muzyczny, woda, słodycze, ciasto, kawa, herbata, cukier, kubki, widelce, noże (koszt zadania: 3 000 zł)
4. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Karczowie - wykonanie ogrodzenia z elementów stalowych, słupki, łańcuchy przy zbiorniku wody wraz z montażem. Dwie stopy tablica ogłoszeń (koszt zadania: 3 200 zł)
5. Wyposażenie wiaty grillowej - wykonanie z elementów stalowych: ławki szt.2, siedziska drewniane,stoły szt.2, płyta meblowa, montaż (koszt zadania: 1 800,00 zł)


 
 
*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:   
 
 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb
                       100
 
F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb
 
Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców
 
Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 07-06-2013 22:46
Przewiń do góry