Fundusz Sołecki Mechnice 2013

Na rok 2013,  dla sołectwa Mechnice, została przyznana kwota w wysokości 22 520,00 zł.***

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013

1. Budowa pawilonu biesiadnego - wykonanie ścian drewnianych (wiatrołapów), podbitka elewacji, montaż rynien deszczowych na pawilonie biesiadnym oraz wykonanie trzech tablic ogłoszeniowych  (koszt zadania: 19 020,00 zł)
2.  Odnowienie elewacji ściany pawilonu sportowego - odnowienie elewacji (koszt zadania 900,00 zł)
3.  Zakup drzwi zewnętrznych do pawilonu sportowego - zakup drzwi zewnętrznych (koszt zadania: 600,00 zł)
4.  Zakup kosy spalinowej - zakup kosy spalinowej - żyłkowej (koszt zadania: 2 000,00 zł)

 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:    

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb
                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 07-06-2013 13:11
Przewiń do góry