Fundusz Sołecki Narok 2013

Na rok 2013,  dla sołectwa Narok, została przyznana kwota w wysokości 22 003,50 zł.***

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013

1. Środki na utrzymanie kosiarki i pielęgnację terenów zielonych - zakup paliwa, żyłki, oleju, serwis i konserwacja, zkup kwiatów,krzewów, kory, nasion trawy, nawozów. (koszt zadania: 1 000,00 zł)
2. Organizowanie imprez i uroczystości wiejskich - zakup art. na poczęstunek, art. spożywcze, woda, napoje, kawa, herbata, cukier, mięso, wędliny, warzywa, owoce, ciasta, pieczywo, przyprawy. Zakup upominków, nagród, słodyczy na organizowane konkursy. Zakup naczyń jednorazowych, środków czystości, serwetki. Opłata zespołu muzycznego. Wynajem lub zakup namiotów. Wynajem lub zakup ławek. Wynajem bryczek. Zakup art. dekoracyjnych. Ubezpieczenie imprezy. Zakup materiałów na wykonanie banerów. Zakup art.biurowych (tusz do drukarki, papier do drukarki, papier ozdobny na zaproszenia). Zakup oświetlenia do namiotów (kabel gniazdka wtyczki lampy). Zakup termosów obiadowych  (koszt zadania: 5 700,00 zł)
3. Zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej i świetlicy - Zakup żwiru, kamieni, kory, ziemi, nasion trawy. Zakup kwiatów, krzewów. Zakup materiałów na wykonanie altany lub zadaszenia (tarcica, gwożdzie, blacho-dachówka lub dachówka, łączniki, metalowe elementy, śruby, wkręty rynny). Zakup kostki krawężników. Zakup mat. budowlanych. Zakup art. ogrodniczych (nawozy, doniczki, maty przeciw chwastom-agrowłóknina). Transport. Dokumentacja.  (koszt zadania: 4 000,00 zł)
4. Plac zabaw - zakup wyposażenia placu zabaw - zestaw (zjeżdżalnia, huśtawka, drabinki) sprężynowce, bujaki, karuzela, ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem, stół do pin ponga, kolejka linowa – zjazd, walec, urządzenia sportowe. Dokumentacja - projekt i mapki geodezyjne. Transport, robocizna. Zakup ogrodzenia. Zakup materiałów budowlanych, zakup kostki brukowej, krawężników, cementu, piasku, ziemi, żwiru, kamienia, tłucznia. Zakup materiałów budowlanych, zakup kostki brukowej, krawężników, cementu, piasku, ziemi, żwiru, kamienia, tłucznia. Montaż urządzeń, zainstalowanie ujęcia wodnego, wynajem maszyn, zakup lub wykonanie toalet. Zakup ławek lub materiały do wykonania ławek (stal, drewno).  (koszt zadania: 10 000,00 zł)

 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:    

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb
                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 07-06-2013 13:00
Przewiń do góry