Fundusz Sołecki Nowa Jamka 2013

Na rok 2013,  dla sołectwa Nowa Jamka, została przyznana kwota w wysokości 8 445,48 zł.***

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013

1.  Utwardzenie części działki nr 97 poprzez wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - etap II - kompleksowe wykorzystanie systemem zleconym 70 m2 powierzchni z kostki betonowej *118,26 (koszt zadania: 8 278,20 zł)
2.  Imprezy integracyjne - zakup 10 kg nasion trawy, 16 kg nawozu do trawników (koszt zadania: 167,28 zł)

 

NOWA JAMKA 1.jpeg   NOWA JAMKA 2.jpeg
 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:    

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb
                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 07-06-2013 12:41
Przewiń do góry