Ostrzeżenie: Ostrz.hydro wezbr. z przekr. st. ostrzegawczych/2

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. Na stacji wodowskazowej Gorzów Śląski na Prośnie, prognozuje się utrzymywanie stanu ostrzegawczego z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego.

Komunikat jest ważny od 17-07-2021 11:55:00 do 18-07-2021 08:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 17-07-2021 12:30
Przewiń do góry