22 lipca - Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Ciepielowicach

Wójt Gminy Dąbrowa serdecznie zaprasza mieszkańców Ciepielowic na zebranie wyborcze poświęcone wyborowi sołtysa i rady sołeckiej, które odbędzie się w dniu 22 lipca 2021 roku o godz. 1800.

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WYBORCZYM

Szanowni mieszkańcy sołectwa Ciepielowice

Wójt Gminy Dąbrowa wykonując uchwałę Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej  w sołectwie Ciepielowice, serdecznie zaprasza mieszkańców

n a   Z E B R A N I E    W Y B O R C Z E

poświęcone  wyborowi sołtysa i rady sołeckiej, które odbędzie się

w dniu 22 lipca 2021 roku o godz. 1800

świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach

Porządek zebrania wyborczego  będzie  następujący:

1. Powołanie spośród stałych i uprawnionych mieszkańców sołectwa trzyosobowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania.
2. Przeprowadzenie  odrębnych  tajnych głosowań dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
3. Ogłoszenie wyników wyborów.
4. Zmiany w funduszu sołeckim.

Zebranie Wyborcze  obsługiwać i prowadzić będzie pracownik Urzędu Gminy Dąbrowa.

Prosi się mieszkańców o zabranie ze sobą na zebranie wyborcze przyborów do pisania oraz zachowanie obowiązujących przepisów dotyczących COVID tj. maseczka, zachowanie odstępów.

                                                                                                                                                                                Wójt Gminy
                                                                                                                                            /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 15-07-2021 16:14
Przewiń do góry