Uwierz w siebie - wygraj przyszłość II

 „Uwierz w siebie - wygraj przyszłość II”,
Gimnazja z Gminy Dąbrowa przystąpiły do realizacji kolejnego Projektu zatytułowanego „Uwierz w siebie - wygraj przyszłość II”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 06-06-2013 10:56
Przewiń do góry