Jednogłośne wotum zaufania oraz absolutorium dla Wójt Gminy Dąbrowa - Katarzyny Gołębiowskiej-Jarek z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

Podczas sesji w dniu 24 czerwca br. Radni Gminy Dąbrowa po przeprowadzonej debacie nad raportem o stanie gminy,  jednogłośnie udzielili wotum zaufania Wójt Gminy Dąbrowa Katarzynie Gołębiowskiej - Jarek. Pani Wójt otrzymała również jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
Wszystkie zaplanowane w roku 2020 zadania, pomimo covid i licznych utrudnień organizacyjnych, zostały wykonane.
Realizacja szeregu zadań inwestycyjnych, dla których zawarte zostały już umowy o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych, została zaplanowana na lata 2021-2023.
Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska – Jarek podziękowała pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych za bardzo dobrą współpracę, a radnym, sołtysom i licznym społecznikom za zaufanie i działania na rzecz rozwoju gminy Dąbrowa.
Podczas sesji podziękowano sołtysom wsi Skarbiszów i Siedliska za kończącą się kadencję, Przedstawicielom Koła Gospodyń Wiejskich z Naroka za otrzymanie wyróżnienia w konkursie o nagrodę Małżonki Prezydenta RP, jednostce OSP Dąbrowa za otrzymaną nagrodę w konkursie Opolska Niezapominajka 2019, a także Pani Roksanie Odziomek za tytuł Superbohatera.

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 25-06-2021 13:33
Przewiń do góry