KONKURS pod patronatem PREZYDENTA RP

I miejsce dla CHRÓSCINY

Podczas sobotnio-niedzielnej (25-26.05) Konferencji pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego "Wiejska Polska" wręczono przedstawicielom Chróściny nagrodę w wysokości 10 tyś zł oraz statuetkę Nike.

Chróścina zajęła I miejsce za projekt „Cztery Pory Roku w Parku Dworskim”, który omawiał proces powstawania inicjatywy, aktywizacji mieszkańców oraz wspólne działania niematerialne i materialne przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi i instrumentów współtworzących wizjonalizacje i urzeczywistanianie planowanych działań. Opisany został mechanizm wprawiający w ruch proces trzyletnich działań. Komisja oceniła projekt wysoko (na 100 pkt. przyznała 99 pkt.) a kierowała się głownie krytariami takimi jak: wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców wsi, zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu, długofalowe oddziaływanie projektu, wpływ projektu na integrację społeczności lokalnej, oryginalność, innowacyjność projektu. W opisie ujęto dane finansowe, udział pracy własnej, udział dotacji, grantów z różnych źródeł, współpracę lokalną oraz partnerską. Trzyletni proces rewitalizacji parku i zmian towarzyszących po wejściu ustawy o funduszu sołeckim zostały omówione szczegółowo w zgłoszeniu projektu oraz prezentacji multimedialnej. Wartość całej inwestycji został wyceniony na kwotę 220.459,00 zł, fundusz sołecki to 23.155,00 zł, przy wkładzie materialnym sołectwa 61.814,00 zł, niematerialnym: 135.490,00 zł. Do pracy dołączony został materiał potwierdzający wykonane prace (fotografie, prezentacje, i protokoły z uwzględnieniem danych finansowych zatwierdzone przez urząd gminy).

W dwudniowym spotkaniu wzięło udział blisko 600 osób w tym: Andrzej Hałasiewicz - Doradca Prezydenta RP, Zofia Szalczyk - Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senator i Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów - Ireneusz Niewiarowski, Dariusz Młotkiweicz - Doradca Prezydenta RP, Prof.J.Popczyk - wybitny ekspert w dziedzinie energetyki, a także Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński i Antoni Konopka Członek Zarządu Województwa Opolskiego.
Pierwszy dzień konferencjii odbył się w PWSZ w Koninie. Dyskusję rozpoczęła Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020 a omówiła temat Wiceminister Zofia Szalczyk. Rozmawiano o wspólnej polityce rolnej, aktywizacji wsi i udziale unijnych pieniędzy.
Następnie omówiony został rozwój lokalny kierowany przez społeczność w różnych funduszach UE - nowy instrument Unii Europejskiej, zaproponowany w projekcie rozporządzenia dotyczącego Wspólnych Ram Strategicznych.
Temat energii prosumenckiej omówił prof. Politechniki Śląskiej J. Popczyk.
Forum Debaty Publicznej rozpoczął Dariusz Młotkiewicz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Przedstawiciele parlamentu, samorządów województw, sołtysami i organizacjami pozarządowymi zastanawiali się jak praktycznie wspierać współdziałanie i współpracę społeczności lokalnych. Wypowiadali się kolejno Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ireneusz Niewiarowski, Senator RP, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Emilia Dunal, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Arkadiusz Żych, Dyrektor Wydziału Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Marek Zagórski, Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej ( przypomnę, że z EFRWP Chróścina otrzymała już w ubiegłym roku dotację na budowę altany w praku)
Fundusz sołecki i odnowę wsi w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju tego segmentu omówił Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski. Wojewoda wskazał rekomendacje dla odnowy wsi jako metody rozwoju poprzez budowanie specjalizacji i łączenie potencjałów wsi – współpraca sieciowa. Takie sieci funkcjonują we Włoszech, Belgii, Francji, Japonii, Rumuni czy Hiszpanii. Wojewoda Opolski zwrócił uwagę również na potrzebę upowszechniania i wdrażania 3 podstawowych strategii zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich: jakość, wizerunek, rozwój.
Po prelekcjach i wspólnej debacie spotkanie zakończył  Andrzej Hałasiewicz z Kancelarii Prezydenta RP.
Drugi dzień konferencji Wiejska Polska odbędzie się w Licheniu. W jego trakcie rozstrzygnięty został konkurs i wręczono nagrody laureatom. Podsumowano  również dwudniową debatę nad kondycją polskiej wsi w postaci rekomendacji. Dzień zakończyła XXI Krajowa Pielgrzymka (dar w postaci wina na ołtarzu złożyła przedstawicielka Chróściny).

http://tvkonin.pl/index.php/konin-aktualosci/13876-konin-wiejska-polska-
http://tvkonin.pl/index.php/wywiady/58-wywiady/13885-konin-wsparcie-dla-wiejskich-inicjatyw-
http://tvkonin.pl/index.php/wywiady/58-wywiady/13884-konin-wiejska-polska-
 

51a0e84589ed9_o.jpeg

51a0e852404ff_o.jpeg

51a0e852404ff_o.jpeg

51a0e860b822e_o.jpeg

IMG_4969.jpeg

IMG_5016.jpeg

IMG_5019.jpeg

IMG_5059.jpeg

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 28-05-2013 23:06
Przewiń do góry