Debata nad raportem o stanie gminy Dąbrowa za rok 2020

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami został opracowany Raport o stanie Gminy Dąbrowa za rok 2020.

Rada Gminy Dąbrowa rozpatrzy raport podczas sesji w dniu 24 czerwca 2021 r.  na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Udzielenie absolutorium poprzedzone będzie debatą nad przedstawionym raportem.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć do 23 czerwca 2021 r. w biurze Rady Gminy Dąbrowa (Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dabrowa) w godzinach pracy Urzędu tj. do godz. 15.30. Zgłoszenie można również nadać pocztą lub za pośrednictwem platformy elektronicznej EPUAP - decyduje data wpływu dokumentu. W przypadku zamiaru osobistego dostarczenia zgłoszenia do Urzędu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 77 4641010 wew. 115, celem ustalenia zasad odbioru zgłoszenia i zachowania wszelkich środków ostrożności w związku z epidemią Covid-19.

                                                 

PDFRaport o stanie gminy za rok 2020 (7,92MB)
                                                                           

                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa
                                                                                                                                  Mariusz Konopa

 

Opracowane na podstawie art. 28 aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 11-06-2021 08:39
Przewiń do góry