27 maja 2021 r. Sesja Rady Gminy

W dniu 27 maja 2021 r. (czwartek) o godzinie 15:00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie odbędzie się sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie za 2020 r.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu Ciepielowice ,
 2. przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa”,
 3. zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa,
 4. określenia zasad używania herbu Gminy Dąbrowa.
 1. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania

 

                                                                                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                                                                                                                                               /-/ Mariusz Konopa

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 21-05-2021 12:19
Przewiń do góry