Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 25 kwietnia 2013 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego za rok 2012.
 4. Zatwierdzenie ,, Planu odnowy Wsi Wrzoski ‘’.
 5. Zatwierdzenie ,, Planu odnowy Wsi Narok”.
 6. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Dąbrowa.
 7. Zarządzenie wyborów sołtysa i Rady sołeckiej w sołectwie Niewodniki.
 8.  Rozpatrzenie skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w  Dąbrowie.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską.
 10. Zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
 11. Interpelacje radnych.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
 13. Wolne wnioski i zapytania.

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 19-04-2013 10:58
Przewiń do góry