Raport o stanie gminy Dąbrowa

Drodzy Mieszkańcy Gminy Dąbrowa,

                  W terminie  do 31 maja każdego roku, obowiązkiem Wójta Gminy wynikającym z ustawy, jest sporządzić i przedłożyć Przewodniczącemu Rady Gminy i mieszkańcom raport o stanie gminy. Dokument obejmuje podsumowanie działalności wójta w poprzednim roku kalendarzowym. Zawiera on w szczególności realizację polityk, programów, strategii w urzędzie oraz wszystkich jednostkach gminy. Znajdziemy w nim zestawienia finansowe uwzględniające wydatki i dochody gminy, a także zestawienie podjętych chwał rady gminy. Informacje przedstawione w raporcie pokazują stan początkowy oraz podsumowują całoroczną pracę na rzecz Gminy Dąbrowa. 
Ostatni rok to liczne projekty, zrealizowane inwestycje, pozyskane dofinansowania z funduszy zewnętrznych. Raport obrazuje dotacje przeznaczone na oświatę, pomoc społeczną, sport i kulturę. Gmina Dąbrowa dzięki skutecznie realizowanej polityce jest obecnie najbardziej skuteczną w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w regionie. Troszczymy się o stan naszego środowiska, w tym ochronę powietrza i bioróżnorodność. Rozwijamy infrastrukturę drogową i społeczną. Zrównoważona polityka zarządzania ukierunkowana jest na poprawę życia mieszkańców całej naszej gminy.  
(Zgodnie z zapisami art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713: art.  28aa)

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przygotowanym dokumentem.

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 15-04-2021 16:42
Przewiń do góry