Zaproszenie do konsultacji społecznych

Wójt Gminy Dąbrowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Dąbrowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Dąbrowa na lata 2021-2026.

PDFZarządzenie OR.0050.47.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Dąbrowa na lata 2021-2026 (112,52KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Dąbrowa na lata 2021-2026 (9,00MB)
DOCFormularz konsultacji projektu uchwały (38,50KB)
PDFWyniki konsultacji (313,04KB)
 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 22-03-2021 08:59
Przewiń do góry